เกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ลดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ คือ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สารบำรุงตันยาง

HUGE1 (อาหารเสริมพืช)
650บาท 780บาท

เพิ่มน้ำยางพารา

Giant สูตร 6 (เพิ่มน้ำยางและป้องกันรักษาหน้ายางพารา) ขนาด 1 ลิตร
650บาท
780บาท

ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์

ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ CP301 (1 ลิตร)
390บาท 470บาท

พาราโกว์ (รักษาหน้ายาง)

พาราโกว์ (รักษาหน้ายาง)Paragrow (1 ลิตร)
450บาท 530บาท

มณีพันธ์ 1 สูตร 2 สำหรับปาล์ม ยางพารา

มณีพันธ์ 1 สูตร 2 สำหรับปาล์ม ยางพารา และไม้ผลทุกชนิด (ขนาด 5 ลิตร)
1250บาท 1400บาท
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อินทรีย์ดิน
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อินทรีย์ดิน
650บาท 780บาท
ปุ๋ยอินทรีย์ ตรานาคราช
ปุ๋ยอินทรีย์ ตรานาคราช
365บาท 400บาท
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 (ขนาด 25 กก.)
450บาท 55บาท
ปุ๋ยอินทรีย์ หนึ่งอินทรีย์ดิน
ปุ๋ยอินทรีย์ หนึ่งอินทรีย์ดิน (ขนาด 25 กก.)
393บาท 400บาท

วิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ

การเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของไทย

Search