เกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ลดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ คือ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

ยางพาราใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว

ยางพาราใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวผสม Giantสูตร 1 อัตราส่วน 1 กระปุกต่อ 3-5 กระสอบ

  • ยางอายุ 1-2 ปี ใช้ปุ๋ยที่ผสมแล้ว 200 กรัมต่อต้น
  • ยางอายุ 3-5 ปี ใช้ปุ๋ยที่ผสมแล้ว 0.5 กก.ต่อต้น
  • ยางอายุ 5 ปีขึ้นไป ใช้ปุ๋ยที่ผสมแล้ว 1 กก.ต่อต้น
  • ยางอายุ 7 ปี ใช้ปุ๋ยที่ผสมแล้ว 1.5 กก.ต่อต้น
หว่านทุก 30-40 วัน
  • กรณียางหน้าตายให้ใช้ Jiant 6 ทาหน้ายาง
  • กรณียางเกิดรารากให้ใช้Jiant 5 40cc/น้ำ 20 ลิตรราดชายพุ่ม
สารสกัดจุลินทรีย์ คุณสมบัติ
1. สารสกัดจากจุลินทรีย์
2. สารสกัดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมานานกว่าล้านปี
(Wate Oil - กากปิโตรเคมี)
3. สารสกัดจากไข่
4. สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

ส่วนประกอบสำคัญ
- N P K Ca Mg S Fe Zn Cu Mn B Mo Cl ………………......... 8-9 %

- โปรตีน .................................................................................. 15-16 %
- วิตามิน B1, B2, B6, B12 …………………………   3-5 มล./ 1 ก.ก.
- กรดอะมิโนสกัดจากธรรมชาติ ........................................... 18 ชนิด
- Growth Hormone (ฮอร์โมนสกัดจากธรรมชาติ)
- สารไล่แมลงสกัดจากธรรมชาติ
สารสกัดจุลินทรีย์ชีวภาพ ผสมกับปุ๋ยมูลค้างคาว อัตราส่วน 1 กระปุกต่อปุ๋ย 5 กระสอบ

วิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ

การเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของไทย

Search