เกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ลดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ คือ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

นาโนไคโตซาน

ไฮเทคเทคโนโลยี นาโนไคโตซาน อาหาร ปลอดภัยห่วงใย สิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษ 100% ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วไทย
ไคติน/ไคโตซาน เป็นสารโพลีเมอร์ธรรมชาติ ได้จากเปลือกกุ้ง เปลือกปู และแกนปลาหมึก ไคตินอยู่ในรูป ของ Polymeric form of N-acetyl-b - glucosamine ขณะที่ไคโตซานเป็น deacetylated product ของไคตินนอก จากนี้ ไคติน/ไคโตซานเป็นมิตรกับธรรมชาติและปลอดสารพิษมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้
เปลือกกุ้งและหัวกุ้ง มีสารพอลิแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นไบโอพอลิเมอร์ เรียกว่าไคตินอยู่จำนวนมาก
กระบวนการสกัดไคตินจากเปลือกกุ้ง โดยการบดแล้วแยกโปรตีนออก และลดปริมาณแร่บางชนิดลง จากนั้นนำไปอบแห้งให้ได้ไคตินปริมาณ 28เปอร์เซ็นต์ของเปลือกกุ้ง-หัวกุ้ง ไคตินเป็นสารที่ละลายได้ยากใช้งานไม่สะดวก จึงต้องแปรสภาพให้เป็นไคโตซาน
คุณสมบัติไคโตซาน

  • ช่วยสร้างระบบรากพืชให้ใหญ่ อวบ ยาว ดูดซึมอาหารได้ดีโตเร็ว
  • ช่วยให้ลำต้น กิ่งก้านใบ มีความสมบูรณ์ แตกยอดและใบมาก
  • สร้างระบบการติดดอก ตาดอกสมบูรณ์ และติดผลมากขึ้น
  • ช่วยให้พืชต้านภูมิต้านทานโรค และเป็นฟิล์มบาง ๆ ป้องกันแมลงได้ดี
  • ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุล พืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ง่าย
  • มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส จุลลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดโรคพืช

วิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ

การเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของไทย

Search