เกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ลดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ คือ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

Giant สูตร 23 สำหรับฆ่าหญ้า

จุลินทรีย์ ฉีดเพื่อฆ่าหญ้า
Giant สูตร 23 จุลินทรีย์สกัดฆ่าหญ้า (1 ลิตร)
Giant สูตร 23 สำหรับฆ่าหญ้า
ใช้สำหรับฉีดเพื่อฆ่าหญ้าได้ทุกชนิด ทั้งหญ้าใบแคบ และหญ้าใบกว้าง ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารพิษตกค้าง
ส่วนประกอบ

  • สกัดจากจุลินทรีย์
  • สกัดจากพืชธรรมชาติ
อัตราการใช้ ใช้จุลินทรีย์สกัด
  • สำหรับหญ้าเล็ก 200-300 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
  • หญ้าหนา 500 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
  • หญ้าหนามาก 1000 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
วิธีการใช้
ใช้ฉีดหญ้าในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป
ข้อแนะนำในการใช้
  • ห้ามผสมยาฆ่าหญ้าที่เป็นเคมี
  • ห้ามผสมกับยาจับใบ
  • ห้ามผสมกับฮอร์โมนอาหารเสริม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณชัยวิชิต โทร :0819044460
อีเมลล์ :mr.kaset@gmail.com

วิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ

การเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของไทย

Search