เกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ลดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ คือ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์ เจริญอินทรีภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์

บริษัทเจริญโอสถฯ เป็นบริษัทเดียวที่เซ็นสัญญากับ บริษัทอินเตอร์ อโกรเทค Inter Agro Tech(Thailand) จำกัด
ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร ที่ได้สัมปทานจากรัฐบาลขุดมูลค้างคาวจากถ้ำ เขาหน่อ-เขาแก้ว
แถบ จ.นครสวรรค์-กำแพงเพชรเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบทำ ปุ๋ยมูลค้างคาว ทำให้มีฮิวมัสสูงกว่าปุ๋ยทั่วไปมาก
และเจริญโอสถฯ ยังมีโรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์สูตรปกติ ของตนเองอีกด้วย


ข้อดีปุ๋ยมูลค้างคาวของเจริญโอสถฯ
1. ไร้สารเคมี เป็นอินทรีย์ธรรมชาติ 100%
2. ให้ธาตุอาหารครบ 13 ชนิดที่พืชต้องการคือ
ไนโตรเจน(N),ฟอสฟอรัส(P),โพรแทสเซี่ยม(K),แคลเซี่ยม(Ca),แมกนีเซี่ยม(Mg),กำมะถัน(S),
เหล็ก(Fe),สังกะสี(Zn),ทองแดง(Cu), แมงกานีส(Mn),โบรอน(B),โมลินั่ม(Mo),คลอรีน(Cl)
ทำให้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยสูตรพิเศษต่าง ๆ มาใส่เพิ่มอีกช่วยลดต้นทุนการผลิต
3. มีค่าอินทรีย์วัตถุ OM (Organic Matter) ที่ประมาณ 66 % สูงกว่า ที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำที่ 30% สหกรณ์ซื้อแล้วไปเบิกเงินได้แน่นอน ปุ๋ยอินทรีย์จะไม่เขียนสูตรปุ๋ยเพราะไม่ใช่ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ค่า OM
บอกความสมบูรณ์ของธาตุอาหารแทน ใช้บอกคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ส่วนมาก จะไม่บอกค่า OM
หรือก็ไม่ผ่านมาตราฐานที่กำหนด ค่า OM ปุ๋ยต้องส่งตรวจที่หน่วยงานของรัฐโดยตรง โรงงานผลิตปุ๋ยจะตรวจวัดเอง
ระบุเองไม่ได้
4. ผลิตด้วยเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ปุ๋ยมูลค้างคาวที่บริษัทอินเตอร์ อโกรเทค ผลิตส่งออกญี่ปุ่นและผลิตให้บริษัทเจริญโอสถฯ ขายเป็นเกรดเดียวกัน
5. ท่านได้ปุ๋ยเต็ม ๆ ล้วน ๆ 25 กิโลกรัม/ลูก ไปใช้ แม้ว่าปุ๋ยทั่วไปจะมากกว่าคือ 50 กิโลกรัม/ลูก "แต่"
ปุ๋ยทั่วไปจะใส่ สารเติมเต็ม (Filler) คือ อิฐ หิน ปูน ทราย ดินเหนียว เศษฟาง ฯลฯ ผสมเข้าไปทำให้ได้เนื้อปุ๋ยจริง ๆ
น้อยกว่าที่ท่านคิด หลายท่านกำลังซื้อขยะ Filler เหล่านี้ไปใส่ไร่ใส่นาโดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่มีประโยชน์แก่ต้นไม้เลย มีปุ๋ยนิดเดียว!
ปุ๋ยเจริญโอสถฯ ใช้มูลค้างคาวอายุต่าง ๆ กัน และธาตุฟอสเฟตหลายพันปีที่ผสมกับมูลค้างคาวแทนสารเติมเต็ม
แม้จะ 25 กิโลกรัมแต่เป็นเนื้อปุ๋ยล้วน ๆ ที่มีธาตุอาหารจริง ๆ หรือใช้เป็นหัวปุ๋ยก็ได้


เปรียบเทียบ
ปุ๋ยเคมีทั่วไป
ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป
ปุ๋ยมูลค้างคาว (เจริญโอสถ)
1. ราคา (บาทต่อลูก)
2. วัตถุดิบ
3. ธาตุอาหารหลัก
4. ธาตุอาหารรอง
5. ธาตุอาหารเสริม
6. ผลกระทบ
7. จำนวนการใช้
900 - 1,400
สารเติมเต็ม(Filler)
N,P,K (สารเคมี)
-
-
ดินเสียเป็นกรด
50 kg/ลูก/ไร่
300 - 1,000
มูลสัตว์-ซากพืช
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
เศษซากขยะตกค้าง
100 kg/ลูก/ไร่
365
มูลค้างคาว
N,P,K (ธรรมชาติ)
Mg,Ca,S
Fe,Mn,Zn,Cu,B,Mo,Cl

ดินดี ผลผลิตสูง
25 kg/ลูก/ไร่
 
ปุ๋ยเคมีทั่วไป
ปุ๋ยมูลค้างคาว (เจริญโอสถ)
1. ราคา 900 - 1,400 บาทต่อลูก
2. ลูกล่ะ 50 kg หรือ 20 ลูก/ตัน
3. 18,000 - 28,000 บาท/ตัน
4. 1ลูก/1 ไร่ (1 ตัน/20 ไร่)
5. ใช้นาน ๆ ดินเสียเป็นกรด
1. ราคา 365 บาทต่อลูก
2. ลูกล่ะ 25 kg หรือ 40 ลูก/ตัน
3. 14,000 บาท/ตัน
4. 1ลูก/1 ไร่ (1 ตัน/40 ไร่)
5. ดินสมบูรณ์ไม่เสีย ไม่มีเคมี

วิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ

การเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของไทย

Search